Under gårdagen så bedömdes samtliga av de kommersiella mjöden. En intressant upplevelse. Då resultaten ännu inte annonserats, så tänkte jag inte berätta så mycket om individuella upplevelser, utan istället ge lite inblick i hur bedömningen går till.

Totalt sett finns det en domarkår på ungefär 30 personer och ett tiotal personer som har hand om organisationen kring bedömningen och ser till att rätt mjöd kommer till rätt plats. Varje mjöd ska bedömas av minst tre domare för ett rättvist resuktat.

Domarna blir därför uppdelade i grupper av tre och får en uppsättning mjöd tillhörande en viss mjödkategori tilldelade till sig. Normalt handlar det om mellan 4 och 10 mjöd.

Man bedömer sedan dessa mjöd efter utseende (10%), doft (20%), smak (40%), mgonad (10%) och övergripande intryck (20%), på en skala från 1-100. Där mjöd som är drickesvärda ska ligga över 70 poäng. Man skriver ner sina intryck av varje delbedömning, samt förslag till förbättring. Dessa intryck får skaparen tillgång till vid senare tillfälle.

Vanligtvis är det tre av mjöden från varje omgång som går vidare till nästa omgång.

Bedömning av finalomgångarna går till lite annorlunda. Där smakar domarna istället igenom mjöden om och om igen, samtidigt som de diskuterar sig fram till vilka av dem de tycker är de bästa.

Under gårdagen så bedömdes samtliga av de kommersiella mjöden. En intressant upplevelse. Då resultaten ännu inte annonserats, så tänkte jag inte berätta så mycket om individuella upplevelser, utan istället ge lite inblick i hur bedömningen går till.

Totalt sett finns det en domarkår på ungefär 30 personer och ett tiotal personer som har hand om organisationen kring bedömningen och ser till att rätt mjöd kommer till rätt plats. Varje mjöd ska bedömas av minst tre domare för ett rättvist resuktat.

Domarna blir därför uppdelade i grupper av tre och får en uppsättning mjöd tillhörande en viss mjödkategori tilldelade till sig. Normalt handlar det om mellan 4 och 10 mjöd.

Man bedömer sedan dessa mjöd efter utseende (10%), doft (20%), smak (40%), mgonad (10%) och övergripande intryck (20%), på en skala från 1-100. Där mjöd som är drickesvärda ska ligga över 70 poäng. Man skriver ner sina intryck av varje delbedömning, samt förslag till förbättring. Dessa intryck får skaparen tillgång till vid senare tillfälle.

Vanligtvis är det tre av mjöden från varje omgång som går vidare till nästa omgång.

Bedömning av finalomgångarna går till lite annorlunda. Där smakar domarna istället igenom mjöden om och om igen, samtidigt som de diskuterar sig fram till vilka av dem de tycker är de bästa.