Mjödbloggen
Teckensnitts storlek: +

Etiketter

Det är knepigt med etiketter i den här branschen, och det går mot att bli allt knepigare. 2012 var det år då Mjödhamnen lanserade de flesta av sina produkter, vilka då fick sina etiketter godkända. Många av dessa produkter finns kvar idag, men etiketterna är inte alltid godkända nog att stå på hylla av lite olika anledningar. Främst dessa två:

1. Ingrediensförteckningen listar honung före vatten, trots att vikten av använt vatten oftast är högre.

2. I produktbeskrivningen förekommer en jämförande referens till en annan jämförbar produkt (oftast gjord av samma honung) vilket betraktas som "otillåten reklam" av den produkten.

Jag ser inget problem i att man mer noggrant granskar etiketter, och vad som får stå på dem. Men någonstans tycker jag att man för en äldre produkt med begränsat lager borde ha överseende, eftersom den redan godkänts i ett tidigare stadium enligt då gällande regler.

Tidigare godkände man också att lappa över någonting felaktigt på en etikett med en annan etikett. Detta verkar dock längre inte vara okej. I alla fall att dölja upp en text som refererar till en annan produkt med en blank överlappande etikett är inte okej, vilket ytterligare försvårar möjligheten att korrigera äldre produkter med "fel" etikett.

Det som inspirerat mig att skriva det här inlägget är dock en annan anledning, som jag tycker det kan finnas fler anledningar att invända emot. Jag har nyligen ansökt om att få Vinter buteljerat på 375 ml flaska listat i TSLS på Systembolaget, en produkt som fått en utmärkelse som heter "Sveriges Bästa Landskapsmat 2013", vilket jag valt att visa upp på etiketten. 

Det resulterade dock i följande feedback:

"Jag vet inte om du känner till de nya riktlinjerna för marknadsföring av alkoholdrycker som Konsumentverket har kommit ut med men enligt dessa riktlinjer ska marknadsföringen som innehåller värdeomdömen, t.ex. vacker, läcker, bäst m.m., inte anses förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

 

Vi har därför tillsammans med Alkoholgranskningsmannen tittat vidare på detta och kommit fram till att Systembolaget  bör bara acceptera medaljer och värdeomdömen som är ett resultat av en tävling/provning som följt transparenta (dvs. lätt tillgängliga) och internationellt erkända tävlingsvillkor. Dessa innebär normalt att tävlingen/provningen åtminstone är öppen, består av en oberoende jury med expertkompetens och genomförs genom blindtestprovning.

 

För att kunna saluföra ovanstående produkt via Systembolaget, under förutsättning att den blir inköpt, måste ni ta bort sista meningen och Husmansbords loggan från etiketten. Observera att ni då även behöver skicka in ett nytt märkningsprov senast den 16 februari."

 

För min del innebär det här att jag kommer behöva slänga ca 2000 etiketter, samt buteljera mjöd på flaska jag annars kunde låta vara kvar där mycket längre, samt så klart trycka nya etiketter snabbast möjligt.

 

Jag förstår att man vill ha allt korrekt, men kanske har det gått för långt när man ställer sig som auktoritet på vad som räknas som en godkänd utmärkelse?

 

 

Inget annonserat nyårslöfte
Mjödprovning på Sjätte Tunnan, tisdag 22/11 2016 k...

JOHAN PIHL

 

Johanskogen