Mjödbloggen
Teckensnitts storlek: +

Fördröjning

Det kommer att bli en fördröjning i distributionsbytet, vilket tyvärr kommer att få konsekvensen att det inte kommer att gå att beställa något ur huvud taget mellan 2010-01-01 och 2010-01-13.

Det kommer att bli en fördröjning i distributionsbytet, vilket tyvärr kommer att få konsekvensen att det inte kommer att gå att beställa något ur huvud taget mellan 2010-01-01 och 2010-01-13.

Jul och Det Nya Året 2010
Nu går det att beställa igen

Kommentarer

 
Kommentarer saknas

JOHAN PIHL

 

Johanskogen