Mjödbloggen
Teckensnitts storlek: +

Vad borde göras angående ”gårdsförsäljning” i Sverige – åsikt från en producent

Vad borde göras angående ”gårdsförsäljning” i Sverige – åsikt från en producent

Få saker är så omtalade i den svenska alkoholbranschen som möjligheterna kring ”gårdsförsäljning”, och hur det skulle antingen förenkla för den nya småproducentrörelsen, eller stjälpa Systembolagets monopol. Men det är nästan aldrig någon går in i detalj angående hur en förändring av svensk alkoholpolitik skulle kunna se ut för att få det som man vill det. Oftast handlar det mer om en känsla för hur man vill att det ska bli. Att små producenter ska få sälja sina produkter direkt, för att förenkla för dem och kanske att framförallt turister ska slippa behöva gå igenom Systembolaget. Samtidigt vill man inte att alkohol ska komma att finnas överallt i större butikskedjor och att stora aktörer bör begränsas på något sätt. Själv har jag en dröm om att kunna skapa mjöd åt biodlare av deras egen honung, som de själva skulle få möjlighet att sälja, utan att genomgå för mycket krångel.

Men eftersom debatten sällan är konkret, är min oro att, om något görs i frågan någon gång, så kommer det inte bli speciellt bra. Jag vill i den här texten framföra ett förslag på en förändring som jag tror skulle vara bra för alla parter och som skulle möjliggöra allt detta.

Skattestämpel - I Polen har man ett system där flaskor som det betalts alkoholskatt för märks med en speciell skattestämpel som bevisar att alkoholskatt betalts för produkten. Den här bilden visar ett exempel på en sådan stämpel. Om skatteverket i Sverige kunde utfärda liknande stämplar som kunde beställas av skatteupplagsinnehavare i utbyte mot inbetald alkoholskatt, så skulle det bli enkelt att separera produkter där alkoholskatt betalts och där det inte betalts. Det skulle även vara enkelt att etablera speciella regler kring utfärdandet av stämplar (t.ex. volymbegränsningar, en extra hög alkoholskatt där en kompensation ges till Systembolagets informationskampanjer, kostnaden för själva stämpeln, etcetera).  Det skulle också göra det enkelt att ha speciella regler kring hur dessa flaskor får säljas.

Andrahandsmarknad för flaskor med skattestämpel - Min tanke är givetvis att dessa flaskor, där en extra dyr svensk alkoholskatt redan betalts, skulle få säljas utan begränsningar, så länge svensk moms betalas och att det även får förekomma en andrahandsmarknad av dem. Det vill säga, fri handel kan råda för dessa specialmärkta flaskor. Det skulle inte begränsas till en ”gård”, utan kan säljas på marknader och mässor, i den egna produktionen, i en e-handel, eller av vilket annat svenskt företag som helst.

Vilka flaskor kan få stämplas? – Jag tycker faktiskt inte att man borde försöka bestämma över vad som får och inte får skattestämplas. Bara att varje skatteupplag bör begränsas av hur många stämplar de kan få utfärdade varje månad, där nivån sätts på ett sätt som gör det skäligt nog för att kunna driva en mindre verksamhet kring det hela. Volymbegränsningarna kan se lite olika ut för de olika skatteklasserna vi har i landet. Kostnaden för stämpeln bör också vara sådan att det inte skulle bli ekonomiskt gångbart att försöka konkurrera med det billigaste segmentet på Systembolaget, genom att sälja utanför Systembolaget. Då kommer det naturligt falla sig så att det är exklusivare produkter som man väljer att skattestämpla. Det kan handla om både svensktillverkade och utländska produkter, precis som EU vill ha det.

Mjödprovning på Sjätte Tunnan, tisdag 22/11 2016 k...

JOHAN PIHL

 

Johanskogen