bikuber

Maria Nilsson är fotograf, och har tagit de flesta av de foton som går att finna på hemsidan. Dock inte just den här bilden. Hon har även fotograferat alla flaskorna, och kommer att fortsätta med det i och med att Mjödhamnen lanserar nya produkter. Hennes företag Marias of Sweden, är relativt nystartat men hennes bilder är väldigt uppskattade och hon har fullbokat med jobb. Långt gången graviditet var inget som hindrade henne från att under två dygn utföra fotojobb åt Mjödhamnen.