Anne Pihl jobbar åt företaget Online Impact, ett företag som agerar konsult vad gäller hemsideutveckling och det är hon som förverkligat den nuvarande hemsidan.