bikuber

Reine Bergström är förvalatare av den lokal som Mjödhamnen hyr i Hällefors för lagring av mjöd, mölskatillverkning, garage till Expedition Lokalt Mjöd, buteljeringsanläggning, flasklager, samt kontor. Han har även egen verksamhet i lokalen i form av en bilverkstad med namnet S-bil. Att ha en hyresvärd med bilverkstad är väldigt praktiskt för den som driver en mobil verksamhet, och Reine har flera gånger hjälpt till med grövre svetsjobb, och allmänt mek, när det gäller Expedition Lokalt Mjöd. Reine har förutom bilverkstaden ett stort rally-intresse och tävlar själv inom bilsporten, ofta med stor succé i sin egen klass.