Alf Andersson utför pollenanalyser på all den honung som Mjödhamnen använder sig av. Att veta exakt vilken honung man använder sig av är en oerhörd tillgång, och framförallt väldigt intressant.