Tomas Lundevi är en stor mjödentusiast, som gjort resor till både Etiopoien och USA för att upptäcka kulturen kring mjöddrickandet. Tomas har även varit småskalig biodlare, en längre tid och har ett stort intresse även i biodling. I värmland driver  han en bondgård tillsammans med sin bror. När vi behöver hjälp med buteljering är han alltid ivrig att hjälpa till.