bi-o-blomma

Mjödtillverkning

Mjödtillverkning går det att skriva hur mycket som helst om. Följande film är en kort sammanfattning av hur vi gör i Mjödhamnen genom Expedition Lokalt Mjöd.

Mjödtillverkningsfilm