info@mjodhamnen.se

Historik

Världens äldsta dryck?

Mjöd i äldre tid

Det är inte bara vi nordbor som drack mjöd i äldre tider. Det äldsta arkeologiska spåret av mjöd är från Kina 7000 f.Kr, och den äldsta text där mjöd omnämns är Rigveda från Indien 1700-1100 f.Kr. Mjöd har funnits i nästan alla forna kulturer. Mesopotamier, Egyptier, Greker, Romare, och Mayaindianer hade alla någon form av mjöd, och nästan alltid ansågs det vara gudarnas dryck.

Även här i norden var det främst en gudadryck. Oden stal det så kallade skaldemjödet från jättar och gav det till asar och män som förstår sig på att skalda, och högst upp på världsträdet Yggdrasil går geten Heidrun ur vars spenar det rinner mjöd som dricks av fallna kämpar i Valhall.

Det enda som finns bevarat från vikingatiden är arkeologiska fynd, runstenar och sagor. Hur dryckeskulturen i vardagen såg ut finns det inga konkreta källor för, men för de flesta människor var mjöd troligtvis en dröm,och inte något man tog sig till att dricka närhelst man hade lust. De äldsta mer konkreta recept på mjöd i·norden kommer från 14 och 1500-talet.·Under denna period var biodlingen·ganska·omfattande i flera delar av Sverige, och·kronan såg till att viss del av skatten·betalades i honung som sedan användes till, bland annat, mjödproduktion. Vid Gustav

Vasas hov så var mjöd den främsta drycken, och man delade in mjöd i tre olika kategorier under den här perioden. Blankt mjöd, vilket var ett torrt, genomskinligt och ljusgult till färgen, brunt mjöd vilket var mörkare och sötare, och mölska en blanddryck av honung och malt.

Den mörka tiden

I och med att Sverige blev protestantiskt så skedde en hel del förändringar i samhället vilket förändrade omständigheterna för biodling. Behovet av vax sjönk rejält eftersom inga vaxljus längre behövdes i kyrkorna. Vin började anses som den ’kristna drycken’ och importerat vin söderifrån ersatte därför allt mer inhemskt mjöd. Dessutom så konkurrerades honung utav socker från Karibien. I och med de kvalitetsförbättringar av öl och vin som skedde främst på 17- och 1800-talet, så försvann mjöd nästan helt och hållet, och blev därför aldrig någon kommersiell dryck.

Mjöd idag

I dagens samhälle har mjöd sakta börjat att etablera sig igen. Ett stort intresse för mat och dryck, där man är beredd att betala lite mer, för något lite speciellt och extra i kombination med ett intresse för historien och försök till att återuppleva den är kanske de största anledningarna till detta.