info@mjodhamnen.se

Mjödbaren

Mjödbaren

Mjödhamnen hade en svår tid under Corona med få möjligheter att sälja på restaurang och evenemangs marknaden. Men det var under denna tid som Pettro von Rosen lade grunderna till Mjödbaren https://www.mead-geek.com/ vilket har kommit att utvecklas till Mjödhamnes evenemangsben. Mjödbaren åker runt på allehanda mässor, marknader och andra evenemang för att aktivt fortsätta att se till att fler och fler människor får tillfälle att prova olika mjöd. Mjödbaren sköter också stora delar av Mjödhamnens marknadsföring, införsäljning och sociala medier. Mjödbarens olika aktiviteter har verkligen hjälpt till att få diverse historiska restauranger runtom i Sverige att ta mjödets plats på allvar. Vilket är en stor tillgång i Mjödhamnens verksamhet. Vi ser också att det finns en ökande efterfrågan och utbud av olika historiska restauranger under senare år.